شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

*ميثم*

+ شهيد عبدالله ميثمي مي گفت: «توان ما به ميزان امکانات مان نيست، توان ما به ميزان ارتباط مان با خداست» شهيد تهراني مقدم(پدر موشکي ايران) توان خود را شناخت و اين اقتدار را براي ايران اسلامي به وجود آورد. من و تو چقدر توان داريم؟؟ واقعا؟
*ميثم*
فقط انسانهاي ضعيف به اندازه امکانات شان کار مي کنند!
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top